Cờ bạc thể thao trực tuyến - bet366

Tuần thứ 35 từ ngày 11/4/2022 đến ngày 17/4/2022 năm học 2021 – 2022

TRƯỜNG CĐSP NAM ĐỊNH

LỊCH CÔNG TÁC
Tuần thứ 35 từ ngày 11/4/2022 đến ngày 17/4/2022 năm học 2021 – 2022

Thứ  ngày  tháng Thời gian Nội dung công tác Thành phần Địa điểm
Thứ 2
11/4
Thứ 3
12/4 14h30 Họp triển khai TTSP Mầm non 41, 42 Thường trực BCĐ (BGH, P.Đào tạo); Trưởng khoa GD TH-MN; GV dẫn đoàn Phòng họp
Thứ 4
13/4
Thứ 5
14/4
Thứ 6
15/4
Thứ 7
16/4
CN
17/4

Trả lời