Cờ bạc thể thao trực tuyến - bet366

Tuần thứ 30 từ ngày 07/03/2022 đến ngày 13/03/2022 năm học 2021 – 2022

TRƯỜNG CĐSP NAM ĐỊNH

LỊCH CÔNG TÁC
Tuần thứ 30 từ ngày 07/03/2022 đến ngày 13/03/2022 năm học 2021 – 2022

Thứ  ngày  tháng Thời gian Nội dung công tác Thành phần Địa điểm
Thứ 2
07/3 15h00 Họp triển khai TTSP Mầm non K41, K42 Thường trực BCĐ(BGH, P. Đào tạo); trưởng và phó cụm MN41; trưởng đoàn MN42 Phòng họp
Thứ 3
08/3
Thứ 4
09/3
Thứ 5
10/3
Thứ 6
11/3
Thứ 7
12/3
CN
13/3

Trả lời