Cờ bạc thể thao trực tuyến - bet366

Thông báo về việc theo dõi tình hình HSSV nội trú, ngoại trú(26/09/2014)

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NAM ĐỊNH

TRƯỜNG CĐSP NAM ĐỊNH

———————

Số: 250/TB/CĐSP-TC-QLSV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————————-

Nam Định, ngày 15 tháng 9 năm 2014

 

THÔNG BÁO

Về việc theo dõi tình hình HSSV nội trú, ngoại trú

Kính gửi: – Các đơn vị, các lớp sinh viên cao đẳng K34, 35, 36;

     các lớp học sinh TCMN K35, 36

            Căn cứ Quy chế nội trú của HSSV các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy ban hành theo Thông tư số 27/2011/TT-BGDĐT ngày 27/ 6/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Quy chế ngoại trú của HSSV các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy ban hành theo Thông tư số 27/2009/TT-BGDĐT ngày 19/10/ 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Quy chế phối kết hợp quản lý, đảm bảo an ninh trật tự đối với HSSV nội, ngoại trú trên địa bàn giữa Nhà trường và Công an các phường Hạ Long, Trần Tế Xương, Vị Xuyên và các phường xã khác trong thành phố;

Căn cứ Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện ban hành theo Quyết định số 240/QĐ-TC-QLSV ngày 28/8/2009 của Hiệu trưởng trường CĐ Sư phạm Nam Định;

Để thuận tiện cho việc theo dõi tình hình nội trú, ngoại trú của HSSV trong trường, nhà trường yêu cầu HSSV các lớp thực hiện những công việc như sau:

  1. Lập danh sách nội – ngoại trú

–          Lập danh sách nội – ngoại trú theo tập thể lớp gửi về phòng Tổ chức – QLSV trước ngày 30/9/2014. Đối với các lớp HSSV K36 hoàn thiện danh sách nội ngoại trú trước ngày 30/10/2014. Nếu có sự thay đổi, HSSV trực tiếp lên báo cáo phòng Tổ chức – QLSV (Gặp thầy Tuấn, phòng 107, nhà Hiệu bộ vào thứ Năm hàng tuần)

–          Lớp trưởng nộp bản giấy về phòng 107, nhà Hiệu bộ; nộp bản điện tử qua địa chỉ thư điện tử phòng TC – QLSV: [email protected]

(Mẫu danh sách nội ngoại trú, SV down về từ website của trường: //mister-info.com/Học sinh – Sinh viên )

  1. Thu và kiểm tra Sổ nội ngoại trú

– Lớp trưởng tập hợp Sổ nội ngoại trú có đầy đủ thông tin, chữ ký xác nhận theo yêu cầu và nộp về phòng Tổ chức – QLSV để kiểm tra thông tin nội ngoại trú thường kì: kì 1: nộp Sổ nội ngoại trú trước ngày 30/11; kì 2: trước ngày 30/4 hàng năm.

            – Theo Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện, những sinh viên không nộp sổ theo dõi nội, ngoại trú bị trừ 7 điểm và không được tính điểm thưởng trong mục II- Phiếu đánh giá kết quả rèn luyện. (Bắt đầu tính từ kì 1 năm học 2014-2015)

 

Nơi gửi: – Các đơn vị trong trường;

– Các lớp HSSV;

                  – Lưu: TC- QLSV, Văn thư.

 

HIỆU TRƯỞNG

Đã ký

 

BÙI HUY NGỌC

Trả lời