Cờ bạc thể thao trực tuyến - bet366

Thông báo lịch học lớp ĐH GD Tiểu học, ĐHSP Toán, ĐHSP Tin và ĐHSP Ngữ văn(28/11/2018)

Thông báo lịch học lớp ĐH GD Tiểu học, ĐHSP Toán, ĐHSP Tin và ĐHSP Ngữ văn(28/11/2018)

THÔNG BÁO

Trường CĐSP Nam Định thông báo lịch học của các lớp Đại học tuyển sinh năm 2018, gồm:

– Đại học Giáo dục Tiểu học,

– Đại học Sư  phạm Toán học

– Đại học Sư phạm Tin học

– Đại học Sư phạm Ngữ văn

Chi tiết lịch học tải trên file đính kèm

 

Trả lời