Cờ bạc thể thao trực tuyến - bet366

Thông báo kế hoạch ôn thi ĐH VLVH năm 2018 các lớp GD Tiểu học, Văn, Toán, Tin học (13/07/2018)

Thông báo kế hoạch ôn thi ĐH VLVH năm 2018 các lớp GD Tiểu học, Văn, Toán, Tin học (13/07/2018)

TRƯỜNG CĐSP NAM ĐỊNH

K HOẠCH ÔN THI ĐH VLVH 2018

Ngành Thời gian Môn Địa điểm Ghi chú
Giáo dục Tiểu học 8h00’, 14/7/2018 Văn – Tiếng Việt P101 GĐBM  
8h00’, 17/7/2018 Toán học P103 GĐBM  
Sư phạm Ngữ văn 8h00’, 15/7/2018 Ngữ văn

Tiếng Việt

P103GĐBM  
Sư phạm Tin học 8h00’, 18/7/2018 Tin cơ sở P205 GĐBM  
8h00’, 19/7/2018 Toán rời rạc P205 GĐBM  
Sư phạm Toán học 8h00’, 15/7/2018 Giải tích P105 GĐBM  
8h00’, 16/7/2018 Hình học P105 GĐBM  

Lưu ý:

–          Môn Tâm lý học đại cương và Tâm lý học tiểu học sẽ xếp lịch trong quá trình ôn các môn khác

PHÒNG ĐÀO TẠO

Trả lời