Cờ bạc thể thao trực tuyến - bet366

Tăng cường phối hợp với các cơ sở giáo dục mầm non trong công tác đào tạo, bồi dưỡng giáo viên mầm non

Năm học 2022 – 2023 là năm học mà trường CĐSP Nam Định đã có những bước thay đổi trong việc phát triển Chương trình đào tạo Giáo viên mầm non. Căn cứ nhu cầu thực tiễn, trong năm học 2022 – 2023, với ngành Giáo dục mầm non, có 02 Chương trình đào tạo là Giáo dục mầm non và Giáo dục mầm non – Tiếng Anh.

Với đặc thù của ngành này, trong quá trình đào tạo, sinh viên càng được tiếp cận sớm và thường xuyên với môi trường của các cơ sở giáo dục mầm non, đặc biệt là những môi trường giáo dục mầm non chất lượng cao càng giúp ích cho việc rèn nghề của sinh viên. Việc tiếp xúc sớm với trẻ sẽ giúp sinh viên bồi đắp thêm tình yêu với trẻ, với nghề – một điều kiện không thể thiếu với mỗi người giáo viên mầm non trong tương lai. Chính vì vậy, năm học 2022 – 2023, trường CĐSP Nam Định tăng cường phối hợp với các cơ sở giáo dục mầm non trong công tác đào tạo, tạo điều kiện cho sinh viên được thường xuyên quan sát, dự giờ, tập giảng trực tiếp trên trẻ. Từ đó sẽ giúp sinh viên hiểu sâu hơn nội dung lý thuyết học tại trường và cách triển khai các hoạt động GD ở trường mầm non.

Một số hình ảnh tại Mầm non Osaka

Không chỉ trong công tác đào tạo, công tác bồi dưỡng theo đơn đặt hàng cũng ngày càng được tổ chức một cách bài bản hơn. Với mỗi chuyên đề bồi dưỡng, trước khi tổ chức, người học đã nắm được mục tiêu của chuyên đề, nội dung cụ thể từng buổi bồi dưỡng với những yêu cầu cụ thể đối với người học. Người học được cung cấp tài liệu nghiên cứu trước khi buổi bồi dưỡng được tổ chức chính thức để thời gian nghiên cứu lí thuyết tại lớp bồi dưỡng được thu hẹp lại, tăng cường nội dung thực hành, vận dụng. Không chỉ thế, với việc tăng cường phối hợp với các cơ sở giáo dục mầm non theo mô hình các phương pháp giáo dục tiên tiến đã giúp cho nội dung bồi dưỡng thêm cụ thể, sinh động nhờ các buổi trải nghiệm thực tế. Từ đó, khi trở về môi trường làm việc của mình, giáo viên có thể điều chỉnh, vận dụng những kiến thức, những hoạt động thực hành, trải nghiệm sao cho phù hợp với điều kiện thực tế của nơi mình công tác một cách hiệu quả nhất.

Một số hình ảnh tại STEAMe Garten Thành Nam

Trả lời