Cờ bạc thể thao trực tuyến - bet366

Đoàn viên trường CĐSP Nam Định hưởng ứng cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”(23/04/2018)

Thực hiện Công văn 1024/BGDĐT-GDCTHSSV của  Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai Cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường CĐSP Nam Định đã triển khai cuộc thi tới đội ngũ cán bộ, giảng viên trẻ dưới 35 tuổi và sinh viên trong toàn Trường.

Cuộc thi gồm 3 vòng thi: trắc nghiệm cá nhân kéo dài 4 tuần từ ngày 23/3/2018 đến 22/4/2018; tự luận từ ngày 27/4/2018 đến ngày 10/5/2018; chung kết xếp hạng cá nhân toàn quốc ngày 22/5/2018.

Nội dung cuộc thi xoay quanh những lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với thế hệ trẻ; những bài học về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nội dung cơ bản trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; tư tưởng Hồ Chí Minh với biển, đảo Việt Nam; những nội dung cơ bản của chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; những thành tựu, kết quả đạt được trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, phát triển đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhất là trong 32 năm đổi mới (1986-2018), những chủ trương lớn trong Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII.

Cuộc thi là hoạt động ý nghĩa nhằm tôn vinh các tấm gương tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; gương điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt, cá nhân đổi mới, sáng tạo thiết thực, hiệu quả trong dạy và học. Đây cũng là dịp để cán bộ, giảng viên và sinh viên Nhà trường hun đúc tình yêu quê hương, đất nước đồng thời thêm quyết tâm học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Một số hình ảnh cuộc thi

Trả lời