Cờ bạc thể thao trực tuyến - bet366

Danh sách ban chấp hành Đoàn trường CĐSP Nam Định khoá XVI nhiệm kỳ 2009 – 2012 (16/11/2010)

Danh sách ban chấp hành Đoàn trường CĐSP Nam Định khoá XVI nhiệm kỳ 2009 – 2012 (16/11/2010)

DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN TRƯỜNG CĐSP NAM ĐỊNH

KHOÁ XVI NHIỆM KÌ 2009 – 2012

STT Họ và tên Giới tính Năm sinh Đơn vị Trình độ chuyên môn Trình độ chính trị Chức danh
1 Lê Văn Thắng Nam 1981 Phòng TC&QLSV Thạc sỹ Tương đương trung cấp Bí thư
2 Hoàng Trung Sơn Nam 1980 Phòng KHCN ĐBCL

CT Hội Sinh viên

Thạc sỹ Tương đương trung cấp Phó bí thư thường trực
3 Nguyễn Thị Thu Thuỷ Nữ 1978 LCĐ Khoa Xã hội Thạc sỹ Tương đương trung cấp Phó bí thư
4 Hoàng Giang Nam 1979 LCĐ Khoa TNN Thạc sỹ Tương đương trung cấp Uỷ viên thường vụ
5 Triệu Quỳnh Trang Nữ 1984 LCĐ Khoa Tự nhiên Thạc sỹ Tương đương trung cấp Uỷ viên thường vụ
6 Hoàng Thị Hoà Nữ 1980 LCĐ Khoa TH MN Đại học Tương đương trung cấp Uỷ viên
7 Đinh Thành Công Nam 1984 Tổ Âm nhạc – Mỹ thuật Đại học Tương đương trung cấp Uỷ viên
8 Đoàn Xuân Cảnh Nam 1991 CĐ Hoá Sinh 31 Cao đẳng   Uỷ viên
9 Nguyễn Thị Phiên Nữ 1990 CĐ Tin 30 Cao đẳng   Uỷ viên
10 Trần Đức Quân Nam 1990 CĐ Hoá Sinh 30 Cao đẳng   Uỷ viên
11 Nguyễn Thị Thu Nữ 1991 CĐ Toán 31 Cao đẳng   Uỷ viên
12 Trần Trung Chinh Nam 1986 CĐ Âm nhạc 31 Cao đẳng   Uỷ viên
13 Doãn Thị Thắm Nữ 1990 CĐ Văn Địa 30 Cao đẳng   Uỷ viên
14 Trần Thị Thêu Nữ 1990 CĐ Âm nhạc 30 Cao đẳng   Uỷ viên
15 Đỗ Thị Dinh Nữ 1990 CĐ Tiểu học 31 Cao đẳng   Uỷ viên
16 Vũ Thị Hà Nữ 1989 CĐ Tiểu học 30 Cao đẳng   Uỷ viên
17 Lê Hà Thu Nữ 1990 CĐ Anh 30 Cao đẳng   Uỷ viên

(Từ tháng 01/2010, đồng chí Nguyễn Thị Thu Thuỷ chuyển công tác sang Tỉnh đoàn Nam Định)

Trả lời