Cờ bạc thể thao trực tuyến - bet366

Đảng ủy trường CĐSP Nam Định tham dự tọa đàm “Tăng cường phát triển đảng viên đối với sinh viên trong các trường cao đẳng, đại học”

Chiều 16/5/2022, tại Trường Đại học Kinh tế – Kỹ thuật Công nghiệp Nam Định, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh đã tổ chức hội nghị tọa đàm tăng cường công tác phát triển đảng viên đối với sinh viên trong các trường cao đẳng, đại học. Dự tọa đàm có lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, Tỉnh Đoàn; Đảng ủy, Ban Giám hiệu các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh.

Tham gia buổi tọa đàm, báo cáo tham luận: “Công tác phát triển đảng trong sinh viên của Đảng bộ bet366 từ năm 2015 đến nay” đã khẳng định những đóng góp của đảng bộ nhà trường trong công tác phát triển đảng viên, góp phần trẻ hoá đội ngũ đảng viên, bổ sung nguồn lực trí tuệ cho Đảng nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng.

Trong nhiệm kì 2015-2020, số SV đi học lớp Đối tượng phát triển đảng là 175 đồng chí, đạt tỉ lệ trung bình hàng năm là 3,6% tổng số SV năm thứ 2. Số SV được kết nạp 46 đồng chí (đạt tỉ lệ trung bình hàng năm là 1,3% tổng số SV năm cuối).

Sang nhiệm kì 2020-2025, bên cạnh việc coi trọng chất lượng, đảng bộ trường CĐSP Nam Định quyết tâm nâng cao số lượng đảng viên;đôn đốc, chỉ đạo các chi bộ đổi mới công tác phát triển đảng. Kết quả, trong 2 năm trở lại đây, tuy số lượng sinh viên giảm nhưng tỉ lệ SV năm cuối được đứng trong hàng ngũ của đảng lại tăng. Năm 2021 có 9/189 SV, đạt tỉ lệ 4,7%. Năm 2022, đảng bộ nhà đã trường xét kết nạp cho 6 đồng chí, chiếm tỉ lệ 7% tổng số SV năm cuối.

Báo cáo tham luận cũng chia sẻ kinh nghiệm của đảng ủy nhà trường trong công tác phát triển đảng:

Một là định kỳ rà  soát, chỉnh sửa, bổ sung văn bản Hướng dẫn công tác phát triển đảng viên cho phù hợp với tình hình thực tiễn, tạo sự thống nhất trong chỉ đạo và triển khai, làm cho việc xét, kết nạp đảng viên trở nên chính xác, khách quan và minh bạnh.

Hai là chú trọng đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền giáo dục, bồi dưỡng chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho sinh viên bằng nhiều hoạt động phong phú, hấp dẫn.

Ba là chủ động nắm bắt tình hình và có biện pháp kịp thời định hướng dư luận nhằm ổn định tâm lý sinh viên và cán bộ, giảng viên, đảng viên trước những đổi thay của nhà trường trong tình hình mới.

Bốn là phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của các tổ chức, các lực lượng tham gia công tác phát triển đảng viên trong sinh như Công đoàn, Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Hội sinh viên, Ban nữ công, Hội cựu chiến binh. Có kế hoạch, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo phát huy tiềm năng và sức mạnh tổng hợp của các tổ chức, lực lượng tham gia tích cực đối với công tác phát triển đảng viên trong sinh viên.

Phần cuối tham luận, trên cơ sở phân tích những khó khăn, vướng mắc trong công tác phát triển đảng viên cho đối tượng sinh viên trường cao đẳng, báo cáo đề xuất những kiến nghị, giải pháp với mong muốn công tác phát triển đang trong sinh viên được thuận lợi và hiệu quả hơn trong thời gian tới.

Sau đây là một số hình ảnh tại Hội nghị:

Ban thường vụ đảng ủy khối, Bí thư đảng ủy, Hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế – Kỹ thuật Công nghiệp Nam Định chủ trì Hội nghị

Các đồng chí đại biểu khách mời và ban thường vụ đảng ủy khối tham dự Hội nghị

Đồng chí Trịnh Thị Quỳnh – Phó Bí thư đảng ủy trường CĐSP Nam Định phát biểu tham luận

Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Nam Định

(Bài: Văn phòng đảng ủy)

Trả lời