Cờ bạc thể thao trực tuyến - bet366

Cấp trợ cấp xã hội cho sinh viên K30 kỳ VI năm học 2010-2011(10/06/2011)

UBND TỈNH NAM ĐỊNH                          CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM                        ĐỘC LẬP- TỰ DO- HẠNH PHÚC

      —————                                                   ——————————-

Số :  202/QĐ-TC-QLSV                       Nam Định, ngày  6  tháng  6  năm 2011

QUYẾT ĐỊNH CỦA HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CĐSP NAM ĐỊNH

           (V/v cấp trợ cấp xã hội cho sinh viên K30 kỳ  VI  năm học 2010-2011 )

– Căn cứ thông tư liên tịch số 53/1998/TT-LT ngày 25/8/1998 hướng dẫn thực hiện chế độ học bổng và trợ cấp xã hội đối với học sinh, sinh viên các trường đào tạo công lập của Bộ GD-ĐT, Bộ Tài Chính, Bộ LĐ-TBXH.

– Căn cứ biên bản Hội nghị xét duyệt học bổng, trợ cấp xã hội ngày 31/5/2011 duyệt TCXH cho sinh viên  K30 học kỳ VI năm học 2010-2011.

 Xét đề nghị của ông trưởng phòng Tổ chức-Quản  lý sinh viên.

                                                            QUYẾT ĐỊNH

Điều I: Cấp trợ cấp xã hội học kỳ VI năm học 2010-2011 cho 01 sinh viên K30 thuộc diện con hộ nghèo vượt khó học tập (có danh sách kèm theo)

      Mức cấp 100.000đ/ 1tháng

     Thời gian cấp 6 tháng: Từ tháng 01/2011 đến hết tháng 06/2011.

Điều II: Các Ông trưởng phòng TC-QLSV, KH-TC, các đơn vị  liên quan và các sinh viên có tên trong  điều I căn cứ quyết định thi hành.

Nơi nhận :                                                                    HIỆU TRƯỞNG

            –  KH-TC               

                      – Lưu TC, HCQT

                                                                                                          (đã ký)

                                                                                                TS Bùi Huy Ngọc

Nhấn nút Download ở trên để tải danh sách sinh viên nhận trợ cấp xã hội

Trả lời