Cờ bạc thể thao trực tuyến - bet366

Cam kết đảm bảo chất lượng đào tạo năm học 2010 – 2011(07/12/2010)

Kính gửi: Bộ giáo dục và đào tạo

 

Trường Cao đẳng sư phạm Nam Định xin báo cáo các nội dung thông báo qui định tại Thông tư 09/2009/TT – BGDĐT:

– Công khai cam kết chất lượng đào tạo theo biểu mẫu 20

– Công khai thông tin chất lượng đào tạo thực tế giáo dục cao đẳng, năm học 2009 – 2010 theo biểu mẫu 21

– Công khai cơ sở vật chất của trường, năm 2010 theo biểu mẫu 22

– Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên nhà trường, năm học 2010-2011 theo biểu mẫu 23

– Công khai về kế hoạch tài chính nhà trường, năm học 2010 – 2011

( Có các văn bản cụ thể của các nội dung thông báo công khai kèm theo).

Trả lời