Cờ bạc thể thao trực tuyến - bet366

Báo cáo công khai năm học 2012 – 2013(03/10/2013)

Theo quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân (Ban hành kèm theo thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo), Trường Cao đẳng sư phạm Nam Định  kính gửi quý cơ quan các biểu mẫu báo cáo công khai của nhà trường gồm có:

– Công khai cam kết chất lượng đào tạo theo biểu mẫu 20

– Công khai thông tin chất lượng đào tạo thực tế giáo dục cao đẳng, năm học 2012 – 2013 theo biểu mẫu 21

– Công khai cơ sở vật chất của trường, năm 2013 theo biểu mẫu 22

– Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên nhà trường, năm học 2012-2013 theo biểu mẫu 23…

Download tệp đính kèm để xem chi tiết

Trả lời