Cờ bạc thể thao trực tuyến - bet366

Lịch sử phát triển

SƠ LƯỢC QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN

Năm 1960, trường trường Sư phạm cấp II liên tỉnh được thành lập.

Năm 1961, thành lập trường Trung cấp sư phạm Xuân Trường.

Năm 1965, thành lập trường Trung cấp sư phạm cấp II Khoa học xã hội và Khoa học tự nhiên. Hai trường này về sau sáp nhập thành trường Trung cấp sư phạm II A, đặt tại huyện Duy Tiên và huyện Thanh Liêm.

Năm 1968, thành lập trường Trung cấp sư phạm II B, đặt tại xã Nam Điền, huyện Nam Trực.

Năm 1970, Trường sư phạm 10+2 Nam Hà được thành lập, đặt tại xã Nhân Nghĩa, huyện Lý Nhân.

Năm 1971, Trường chuyển về xã Nam Điền, huyện Nam Ninh cũ, thời kỳ này trường đào tạo hệ 3 năm và được gọi là Trường sư phạm 10+3 Nam Hà.

Năm 1976, hai tỉnh Nam Hà và Ninh Bình sáp nhập, trường đổi tên là Trường sư phạm 10+3 Hà Nam Ninh.

Năm 1978, Trường sư phạm 10+3 Hà Nam Ninh được công nhận là trường CĐSP Hà Nam. Trường đặt tại xã Liên Bảo, huyện Vụ Bản.

Từ năm 1991 đến năm 1993, trường di chuyển về thành phố Nam Định. Trải qua những biến động của việc chia, tách tỉnh, trường còn có các tên gọi khác: CĐSP Nam Hà (1992 – 1996), CĐSP Nam Định (1997 đến nay)

Trả lời